Skip to main content

Home Learning - Autumn Term

Our Topics for this term are:

Ourselves, babies and our families.

Dear Parent/Carer,

You can reinforce the work we do in nursery by discussing with your child anything to do with him/her and his /her family and community.

You could for example ask your child to:

 •  Describe her/himself
 • Talk about their skin tone, eye and hair colour
 • Talk about their size compared to grown ups
 • Look together at photographs of them as babies and talk about how they have grown, what they did then and what they do now.
 • Talk about where they live, their address and the buildings in the locality
 • Talk about their favourite things and activities, and their likes and dislikes  

 

It would also help if you could borrow books from the library on this topic.

Many thanks for your co-operation

 

 

 

Maadooyinka Teeramka

Maadooyinka Fasalkayaga

Maadooyinka fasalkayaga ee teeramkani waa:

Anaga iyo reerkayaga.

Waalidiinta/Daryeelayaasha Sharafta leh,

Waxyaalaha Xanaanada lagu baro carruurtiina waxaad ku guubaabin kartaan idiinkoo kala sheekaysanaya wixii khuseeya qof ahaantooda, eerkooda iyo bulshadoodaba.

Waxaad  ilmahaaga ku dhiiri gelin kartaa waxyaalahan hoos ku qoran sida in:

 • Ilmuhu naftiisa ka hadlo
 •  Ay ka hadlaan timahooda, qiyaasta indhahooda marka lo eego ama la barbar dhigo kuwa dadka waaweyn
 • Carruurtu ka hadlaan waxay jeclyihiin/necebyihiin
 • Ay magacaabi karaan karaan magacyada qooyskooda oo tilmaami karaan siduu yahay
 • Wax ka sheegi karaan halka ay degan yihiin iyo cinwaankoodabe
 • Ka hadli karaan saaxiibadooda

Waxaad ilmaaaga ka caawin kartaa in aad geeyso ‘Laaybireeriga’ amase maktabada si ay uga soo amaahdaan buuggaagta maadooyinkan khuseeya.

Naga gudoon mahad naq