Skip to main content

Home Learning - Spring Term

Dear Parent/Carer,

Our Class Topics for this Term is Animals

You can reinforce the work we do in nursery by discussing with your child anything to do with him/her and his /her family and community.

You could for example help your child to:

  •  Name and describe animals they see in the street, in books, on television etc.
  • talk about animals they are familiar with, what they eat, where they live etc.
  •  talk about their favourite animals
  • Talk about how we care for animals

It would also help if you could borrow books from the library on this topic.

Many thanks for your co-operation

 

 

 

Maadooyinka Teeramka

Maadooyinka Fasalkayaga

Maadooyinka fasalkayaga ee teeramkani waa:  Xayawaanka

Waalidiinta/Daryeelayaasha Sharafta leh,

Waxyaalaha Xanaanada lagu baro carruurtiina waxaad ku guubaabin kartaan idiinka oo kala sheekaysanaya wixii khuseeya qof ahaantooda, reerkooda iyo bulshadoodaba.

Waxaad  ilmahaaga ku dhiiri gelin kartaa waxyaalahan hoos ku qoran sida in:

  • Ilmuhu magacaabo/sifeeyo xayawaanka ay ku arkaan jidka markay marayaan, buugaagta iyo telifishanka
  •  Ay ka hadlaan xayawaan ay aad u yaqaanaan, waxa uu cunno, meesha uu ku nool yahay, iwm.
  • Carruurtu ka hadlaan xayawaanka ay ugu jeclyihiin xayawaanada
  • Ay ka hadlaan sida wacan ee aynu u daryeeli/ilaalin karno xayawaanka

Waxaad ilmaaaga ka caawin kartaa in aad geeyso ‘Laaybireeriga’ amase maktabada si ay uga soo amaahdaan/qaataan buuggaagta maadooyinkan khuseeya.

Naga gudoon mahad naq